A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Những cuốn lược sử hoặc khái lược như này thực sự rất tiện lợi để bắt đầu tìm hiểu về 1 lĩnh vực nào đó. Uno strumento per capire - o, almeno, iniziare a - quello che succede intorno a noi, e la complessità dei meccanismi che da lontano influenzano le nostre vite.

Niall Kishtainy , former economic policy advisor to the UK government and the United Nations Economic Commission for Africa, is guest teacher, department of economic history, London School of Economics, and author of The Economics Book and Economics in Minutes. Ngay các thầy tu cũng bắt đầu thấy rằng việc cho vay tiền là cần thiết cho nền kinh tế và điều đó sẽ không xảy ra trừ phi người cho vay được trả tiền để làm vậy. Không có vấn đề gì khi bán thứ gì đó để kiếm lợi nhuận miễn là những đồng tiề được sử dụng với mục đích tốt. I would reccomend this to students and especially economists who have lost the path on the true meaning of the discipline. Vilfredo Pareto (1848-1923): Kimseyi incitip üzmeden, bir kişiyi daha iyi duruma getirmek mümkünse, ekonomi verimsizdir.While the answers to such basic economic questions matter to everyone, the unfamiliar language and math of economics can seem daunting. In his book, Kishtainy literally relegates women to the margins: he puts most of the female thinkers in a single chapter towards the end. Tóm lại, đây là một cuốn đáng để đọc nếu bạn quan tâm về kinh tế - theo nghĩa gần gũi nhất, là quyết định của bạn rằng sẽ chi tiêu hay tiết kiệm, là sự giàu có lãng phí hay nghèo khổ quanh bạn, là những đứa trẻ không có cơ hội được đến trường trở thành những bố mẹ nghèo khổ không có tiền được chữa bệnh, v. Thánh Thomas Aquinas (1224-1274), 1 thầy tu dòng Đa Minh sinh ra trong 1 gia đình giàu có, hình dung nền kinh tế của con người cũng giống như 1 chuỗi.

The answers to such basic economic questions matter to everyone, yet the unfamiliar jargon and math of economics can seem daunting. Yüzyıllar boyu gelişen ekonomi fikir ve kuramlarını sadeleştirilmiş ama basite indirgemeyen bir şekilde, şu iyidir bu kötüdür demeden, harika bir durulukla aktarmış yazar. Süreç içinde; devlet müdahalelerini içeren “karma ekonomi” ile sistem bir süre hareket halinde kalır. Though he aims to convey Robinson’s ‘outsider’ status as a woman in economics in the early twentieth century (85), such language perpetuates this position and undermines her contribution to the canon of economic thought. Nhưng cũng cần nhấn mạnh, quan hệ giữa tái phân phối tài sản và sự tăng trưởng/trì trệ của nền kinh tế cũng không chắc chắn.He introduces us to some of the key thinkers—Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, and others—while examining topics ranging from the invention of money to the Great Depression, entrepreneurship, and behavioral economics.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop